Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Dobrej
System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Nabór na stanowisko młodszy instruktor w Klubie w Wołczkowie

OFERTA ZATRUDNIENIA

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
ul. Graniczna 31
72-003 Dobra

 

ogłasza

 

Nabór na stanowisko młodszy instruktor

 w Klubie w Wołczkowie

                                              

 

Wolne stanowisko ds. działalności kulturalnej: młodszy instruktor

Wymiar czasu pracy: 1 etatu (8 godzin), - praca w godzinach popołudniowych.

Nawiązanie stosunku pracy: od dnia 01.08.2018 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową na czas określony.

Oferowana płaca - wynagrodzenie zasadnicze: 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych brutto).

 

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie o kierunku pedagogicznym, socjologicznym, artystycznym, Animator kultury lub pokrewne.
 2. Zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność.
 4. Dobry stan zdrowia.
 5. Dyspozycyjność i elastyczność.
 6. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.
 7. Umiejętność pracy z komputerem.
 8. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania pożądane:

1. Zdolności artystyczne.

2. Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, kultura osobista oraz wysoko 

     rozwinięte poczucie estetyki.

3.Doświadczenie w organizacji imprez lub akcji społecznych.

4. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole i pod presją czasu.

5. Umiejętność rozwijania zainteresowań i aktywizowania osób starszych.

6. Umiejętność prowadzenia zajęć i koordynacji zajęć z dziećmi i młodzieżą.

7. Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych.

8. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Zakres obowiązków:

 1. Rozpoznawanie i kształtowanie środowiskowych potrzeb oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych.
 2. Organizowanie, dokumentowanie, archiwizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych.
 3. Opracowywanie harmonogramów, planów, programów imprez, zajęć, prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki oraz ze stanowiskiem pracy.
 4. Realizowanie ustalonych w planach GCKiB zadań w tym projektów  kulturalnych i innych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 5. Organizowanie działalności kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych.
 6. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.
 7.  Prowadzenie wymiany dorobku kulturalnego pomiędzy placówkami kultury.
 8. Promocja działań GCKiB w środowisku lokalnym, a w szczególności przygotowywanie materiałów na stronę internetową, aktualizacja tablic informacyjnych. Promocja i reklama imprez organizowanych przez GCKiB.
 9. Współpraca z innymi placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami na terenie kraju i z zagranicą w zakresie działalności kulturalnej.
 10. Opracowywanie i przesyłanie potencjalnym odbiorcom oraz instytucjom ofert  działań kulturalnych GCKiB.
 11.  Opracowywanie i przygotowanie do publikacji dokumentacji z działalności  GCKiB.
 12. Organizacja wystaw, pokazów, kiermaszy i aukcji dorobku kulturalnego.
 13. Udostępnianie  informacji dotyczących działalności  w zakresie przez siebie wykonywanym.
 14. Współdziałanie w przygotowaniu imprez komercyjnych i na zlecenie.
 15. Organizowanie i prowadzenie kół i zespołów dla różnych grup wiekowych o profilu muzycznym, tanecznym, teatralnym, recytatorskim, plastycznym i edukacyjnym.
 16. Organizowanie spotkań, warsztatów artystycznych, przygotowanie i realizacja amatorskich imprez artystycznych i muzycznych.
 17. Upowszechnianie  i promocja sztuki  poprzez czynne  i bierne uczestnictwo w zdarzeniach kulturalnych.
 18. Organizowanie  zajęci dydaktycznych, wychowawczych  i oświatowych.
 19. Współpraca ze środowiskiem masowego przekazu.
 20. Nawiązywanie i podejmowanie współpracy  z innymi pokrewnymi, instytucjami w kraju i zagranicą.
 21. Projektowanie i wykonywanie materiałów informacyjnych i reklamowych GCKiB.
 22. Wykonywanie zadań statutowych GCKiB.
 23. Inne zadania  wynikające ze statutu i zarządzeń, zakresu obowiązków oraz poleceń Dyrektora.
 24. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności kulturalnej od sponsorów, fundacji i innych podmiotów.
   

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

5. Kserokopie świadectw pracy.

6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, ul Graniczna 31, 72-003 Dobra, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko działalności kulturalnej – młodszy instruktor - Wolczkowo”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 30.06.2018 r.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Osoba do kontaktu: Małgorzata  Rakus specjalista ds. kadrowo- płacowych

Telefon kontaktowy: (91) 424 19 80,

Zofia Hrynkiewicz – dyrektor, tel. 512 384 715.

Prosimy o zawarcie w ofercie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej z siedzibą w Dobrej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej z siedzibą Dobrej przy ul. Granicznej 31. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gracjan Broda 18-06-2018 08:30:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gracjan Broda 18-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Gracjan Broda 18-06-2018 09:51:55